. L i n k s  
    Jonas Kjellgren artist    
    Lena Appel artist    
    Ride1 art    
    Konstnärsnämnden Sveriges bildkonstnärsfond